Greek
6o Διεθνές Συνέδριο Ασφαλτικά Μίγματα & Οδοστρώματα, Ιούνιος 2015 Εκτύπωση E-mail

Κατάλογος Επιστημονικών Ανακοινώσεων που παρουσιάσθηκαν στο 6ο Διεθνές Συνέδριο 'Ασφαλτικά Mίγματα και Οδοστρώματα'

(Για Περίληψη ανακοίνωσης πατήστε πάνω στη σχετική ανακοίνωση)
 

Session I: Bituminous binders, Unbound materials

1. STATISTICAL METHODS FOR EVALUATING ASSOCIATIONS BETWEEN SELECTED FOAMED BITUMEN PARAMETERS, A. Chomicz-Kowalska, Poland

2. DOUBLE-EDGE-NOTCHED TENSION TESTING OF ASPHALT CEMENT FOR THE CONTROL OF CRACKING IN FLEXIBLE ASPHALT PAVEMENTS, M. Paliukaite, M. Verigin, S.A.M. Hesp, Canada

3. VISCOELASTIC CONTINUUM DAMAGE ANALYSIS OF POLYMER MODIFIED ASPHALT IN THE CYCLIC SEMI-CIRCULAR BENDING TEST, I.M. Lancaster & H.A. Khalid, United Kingdom

4. ASSESSMENT OF LINEAR AND NONLINEAR VISCOELASTIC RESPONSES OF WARM-MIX ASPHALT BINDERS, M. Sadeq, E. Masad, H. Al-Khalid, O. Sirin, United Kingdom

5. HOT STAGE PROCESSING OF STEEL SLAG AND THE BENEFITS FOR BITUMINOUS MIXTURES, I.G. Liapis, A. Chasiotis, Greece

6. PERMANENT DEFORMATION OF STABILIZED SUBGRADE SOILS, J.M. Rasul, G.S. Ghataora, M.P.N. Burrow, United Kingdom

7. STUDY OF MINERAL FILLER EFFECT ON ASPHALT MIXTURES PROPERTIES, E. Remisova, Slovakia

8. IN SITU SERVICE CAPABILITY OF TACK COATS, C. Raab, M.N. Partl, Switzerland

9. INVESTIGATING RHEOLOGICAL EFFECTS OF WMA ADDITIVES BY MEANS OF A VISCOMETER AND A NEWLY DESIGNED WORKABILITY DEVICE, M. Ateş, S. Temel, P.H. Öz, H.J. Köroğlu, Turkey

10. EVALUATION OF PREDICTIVE MODELS FOR THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF PAVING ASPHALT BINDERS, F. O. Martinez, S. M. Angelone, M. Cauhape Casaux, Argentina

11. INVESTIGATION OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF ASPHALT BINDER MODIFIED WITH SASOBIT,  M. Hasaninia, M. Molayem, M. Ameri, R. Dourandish, Iran

12. INVESTIGATION ON THE PHYSICAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF ACRYLATE-STYRENE-ACRYLONITRILE POLYMER AND NANO ALUMINUM OXIDE MODIFIED ASPHALT BINDERS NANO ALUMINUM OXIDE MODIFIED ASPHALT BINDERS, S. I. Albrka Ali, A. Ismail, N. I.Md. Yusoff, Malaysia

13. EFFECT OF POLYMER TYPE ON IMPROVING RHEOLOGICAL PARAMETERS RELATED TO RUTTING RESISTANCE OF ASPHALT BINDERS, K. Al-Adham, H. Al-Abdul Wahhab, Saudi Arabia

14. PERFORMANCE OF POLYMER AND CRUMB RUBBER MODIFIED ASPHALT BINDERS SUBJECTED TO HIGH STRESSES IN MULTIPLE STRESS CREEP RECOVERY TEST, A. V. Kataware, D. Singh, India

15. FATIGUE PERFORMANCE CHARACTERIZATION OF WARM-MODIFIED BITUMINOUS BINDERS, D.M. Abd, H. Al-Khalid, United Kingdom

16. THE PERFORMANCE OF BITUMEN MASTICS WITH THE ADDITION OF FLY ASH, A. Djurekovic, G. Mladenovic, Serbia

17. STATISTICAL ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF SLOW BREAKING CATIONIC EMULSIONS USED FOR COLD WASTE ASPHALT RECYCLING, D. Lepadatu & L. Judele, Romania

18. EFFECT OF POLYPHOSPHORIC ACID ON HIGH-TEMPERATURE PROPERTIES OF BITUMENS FROM DIFFERENT CRUDE SOURCES, A.L. Faxina, T.F. Pamplona, F.P. Sobreiro, G.T.P. Fabbri, Brazil

Session II: Pavement design, Construction and Maintenance

1. BRIDGE DECK ASPHALT PLUG JOINTS: PROBLEMS AND SOLUTIONS, N. Ghafoori, M. Sharbaf, USA

2. EVALUATION OF TRIAXIAL GEOGRIDS FOR REDUCTION OF BASE THICKNESS IN FLEXIBLE PAVEMENTS, N. Ghafoori, M. Sharbaf, USA

3. A STATE OF THE ART REVIEW INTO THE USE OF GEOPOLYMER CEMENT FOR ROAD APPLICATIONS, A. Wilkinson, D. Woodward, B. Magee, S. Tretsiakova-McNally, United Kingdom

4. THE STATE OF POTHOLE MANAGEMENT IN UK LOCAL AUTHORITY, F.Saeed, S. Qamariatul, M. Rahman, A. Woodside, United Kingdom

5. USE OF 3D MODELING TO ASSESS POTHOLE GROWTH, G. McQuaid, P. Millar & D. Woodward, United Kingdom

6. RECENT MODIFICATIONS TO THE 1993 AASHTO EQUATIONS FOR FORWARD-CALCULATING SUBGRADE AND PAVEMENT MODULI, M. Livneh, Israel

7. ADDITIONAL ISSUES CONCERNING RECENT MODIFIED 1993 AASHTO EQUATIONS (AASHTOLIV) FOR ANALYZING MEASURED DEFLECTION BOWLS, M. Livneh, Israel

8. EVALUATION OF THE AASHTO PAVEMENT ME SOFTWARE FOR THE CONTROL OF THERMAL CRACKING, B.C. Ghimire, S.A.M. Hesp, Canada

9. APPRAISAL OF MECHANISTIC-EMPIRICAL PAVEMENT DESIGN GUIDE FOR HIGHWAYS BEING IMPLEMENTED IN THE UNITED STATES AND COMPLEMENTARY NEEDS FOR PAVEMENT ASSET MANAGEMENT, W. Uddin, USA

10. LESSONS LEARNED ABOUT SUCCESSFUL FLEXIBLE PAVEMENTS, C. M. Chang , O. González, P. Krugler, USA

11. COMPARISON OF CLUSTERING APPROACHES ON TEMPERATURE ZONES FOR PAVEMENT DESIGN, A. Kumar & A. K. Swamy, India

12. EFFECTS OF LOW VEHICLE SPEED ON THE SERVICE LIFE TIME OF ASPHALT PAVEMENTS, A. Walther, I. Isailović, Germany

13. FORMULATION OF A THICKNESS DESIGN EQUATION FOR ASPHALT OVERLAY USING MEPDG PROGRAM, V. P. Le, H. J. Lee, H. M. Park, J. M. Flores, S. Lee, South Korea

14. WHY AND WHEN TO CONSIDER ALTERNATE FLEXIBLE AND RIGID PAVEMENT DESIGNS IN A BIDDING PROCESS?, C. M. Chang, O. González, A.Wimsatt, USA

15. STRUCTURAL REHABILITATION WITH THINNER LAYERS, E. Jellema, M. Kowalczyk, W. C. Vonk, The Netherlands

Session III: Bituminous mixtures (Hot, warm and cold), Specifications

1. THE COMBINED EFFECTS OF AGING AND MOISTURE CONDITIONING ON THE INDIRECT TENSILE STRENGTH, FLOW AND FRACTURE ENERGY OF WARM MIX ASPHALT, M.O. Hamzah, B. Golchin,J. Voskuilen, Malaysia

2. STUDY OF WARM ASPHALT ADDITIVES ON BITUMEN BINDERS AND MIXTURE PROPERTIES, S.K. Nikolova, A.D. Nikolov, Bulgaria

3. EVALUATION OF FRACTURE RESISTANCE OF WMA MIXES USING SEMI-CIRCULAR BENDING TEST, S. F. Chitragar, D. Singh, India

4. INVESTIGATION ON LOW TEMPERATURE LIMITING CRITERIA FOR ASPHALT MIXTURE, A. Cannone Falchetto, K. H. Moon, M. P. Wistuba, M. O. Marasteanu, Germany

5. LABORATORY EVALUATION OF CLOGGING BEHAVIOR OF POROUS ASPHALT PAVEMENTS, Emiko Lim, T. F. Fwa, K. H. Tan, Singapore

6. DETERMINATION OF THE SCUFFING RESISTANCE OF POROUS ASPHALT USING ANNEX A OF prTS 12697-50 (the ARTe), Maarten M.J. Jacobs, Rémy C.M.A. van den Beemt en Mark H.T. Frunt, The Netherlands

7. INVESTIGATING THE PACKING CONDITION OF POROUS ASPHALT MIXTURE (PAM) USING DISCRETE ELEMENT METHOD (DEM), M. J. Chen, Y.D. Wong, Singapore

8. INTERNATIONAL USE OF RUBBERIZED ASPHALT OPEN GRADED FRICTION COURSE, G. B. Way, K.E. Kaloush, K. P. Biligiri, J. Sousa, A. Pinto, R. Cao, USA

9. FIBER REINFORCED ASPHALT CONCRETE: PERFORMANCE TESTS AND PAVEMENT DESIGN CONSIDERATION, K.E. Kaloush, B. S. Underwood, W. A. Zeiada, J. Stempihar, USA

10. DEVELOPMENT OF DURABLE STRUCTURAL ASPHALT MIXTURES FOR THE UK TRUNK ROAD NETWORK, I. Artamendi, B. Allen, P. Phillips, United Kingdom

11. AN ASPHALT CONCRETE APPLICATION FOR HIGH-SPEED RAILWAY IN CHINA, E. Yang, Y. Qiu, Q. Luo, K. C.P. Wang, China

12. PERFORMANCE EVALUATION OF HMAC ASPHALT CONCRETE MIXES, V. Haritonovs, J. Tihonovs. M. Zaumanis, Latvia

13. ASPHALT CONCRETE FOR VERY THIN LAYERS: QUALITY CONTROL DATA COLLECTED DURING CONSTRUCTION AND PERFORMANCE AFTER EIGHT YEARS IN SERVICE, A. Nikolaides, Greece

14. FATIGUE CHARACTERISATION OF FULL-SCALE PAVEMENTS USING VISCOELASTIC CONTINUUM DAMAGE APPROACH FOR QATAR, H. Sadek, E. Masad, H. Al-Khalid, O. Sirin, United Kingdom

15. A NEW APPROACH IN FATIGUE TESTING AND EVALUATION OF HOT MIX ASPHALT USING A DYNAMIC SHEAR RHEOMETER, T.M. Ahmed, H. Al- Khalid, United Kingdom

16. EXPERIMENTAL EVALUATION OF CRACK PROPAGATION IN ASPHALT MIXTURE BASED ON PHOTOELASTICITY, S. Büchler, A.Cannone Falchetto, M.P.Wistuba, Germany

17. MEASUREMENT OF FLEXURAL DISPLACEMENT AND STRAIN IN BENDING TEST BASED ON DIGITAL IMAGE ANALYSIS, H. Zhao, S. Gu, J. Ling, Y. Peng, China

18. INVESTIGATION OF ASPHALT RECOVERY PROPERTIES IN FATIGUE TEST WITH SINGLE REST PERIOD, I. Isailovic, A.Cannone Falchetto, M.P.Wistuba, Germany

19. FATIGUE CHARACTERIZATION OF MODIFIED ASPHALT CONCRETES BY MEANS OF DISSIPATED ENERGY APPROACHES, M. Pasetto, N. Baldo, Italy

20. DEVELOPMENT OF A NEW AGGREGATE-BINDER ADHESION TEST METHOD, A. H.A.A. Al-Haddad, H. Al-Khalid, United Kingdom

21. EVALUATION OF AGING IN ASPHALT CORES AT ROOM TEMPERATURE USING LOW FIELD NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE, I. Menapace, E. Masad, G. Papavassiliou, E. Kassem, Qatar

22. INFLUENCE OF COMPACTION METHOD ON STIFFNESS PERFORMANCE OF ASPHALT SPECIMENS, P. Georgiou, A. Loizos, A. Leventis, Greece

23. EVALUATION OF RUTTING RESISTANCE OF RUBBERIZED GAP-GRADED ASPHALT MIXTURES, E. Santagata, O. Baglieri, M. Alam, M. Lanotte, P.P. Riviera, Italy

24. SIMULATION OF ASPHALT CONCRETE PLASTIC DEFORMATION BEHAVIOR, A.T. Papagiannakis, H. Zelelew, E. Mahmoud, USA

25. EFFECT OF INTERLAYER BONDING ON PAVEMENT RESPONSE UNDER DYNAMIC LOAD IN PRESENCE OF ASPHALT CONCRETE CROSS-ANISOTROPY, M.U. Ahmed, R.A. Tarefder, A. Rahman, USA

26. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELLING OF ASPHALT CONCRETE’S MECHANICAL PROPERTIES PRODUCED WITH USING WASTE GRANITE FILLER, H. Akbulut, C. Gürer, S. Çetin, M. Caner, A. Elmacı, Turkey

27. ASPHALT MIXTURES IMPROVED BY THE USE OF NANOTECHNOLOGY, V. Blanco López, R. Casado Barrasa, E. Sáez Caballero, C. Martín-Portugués Montoliu, Spain

28. INVESTIGATION OF MOISTURE SUSCEPTIBILITY IN HOT-MIX ASPHALT CONCRETE, A. Rahim, T. Nguyen, USA

29. INVESTIGATION ON BINDER-AGGREGATE ADHESIVITY USING A NANOTECHNOLOGY CHEMICALLY REACTIVE SILANE ADDITIVES BASED AGENT, D. Sybilski, M. P. Wistuba, W. Bankowski, S. Buechler, P. Heinrich, Poland

30. ADDRESSING DURABILITY OF ASPHALT CONCRETE BY SELF-HEALING MECHANISM, R. Casado Barrasa, V. Blanco López, C. Martín-Portugués Montoliu, V. Contreras Ibáñez, F. Pedrajas, J. Santarén, Spain

31. AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE INFLUENCE OF HYDRATED LIME ON ASPHALT MIXTURES (A CASE STUDY IN IRAN), N. Oroujzadeh, H. Sabbagh, Iran

32. PRELIMINARY EVALUATION OF THE EFFECTS OF LIME ON STONE MASTIC ASPHALT MIXTURES WORKABILITY, G. Betti, U. Pinori, A. Marradi, Italy

33. UPDATE ON NEW AND FUTURE CEN ASPHALT TEST METHODS, J. C. Nicholls, K. Lind, United Kingdom

34. INFLUENCE OF SODIUM CHLORIDE AND POTASSIUM FORMATE AS DEICING AGENTS ON ASPHALT MIXTURE DURABILITY, S. Anastasio, I. Hoff, C. Thodesen, Norway

35. THE EFFECT OF MONTAN WAXES ON THE MECHANICAL PERFORMANCE OF AN ASPHALT RUBBER MIXTURE, A.M. Rodríguez-Alloza, J. Gallego, Spain

36. USING TINCAL AND COLEMANITE WASTES IN BITUMINOUS HOT MIXTURES AS FILLER, C. Gürer, G.Ş. Selman, Turkey

37. ASSESSING TEMPERATURE REDUCTION POTENTIAL OF VARIOUS ADDITIVES ON BINDER AND ASPHALT MIX LEVEL FOR MASTIC ASPHALT, B. Hofko, M. Dimitrov, M. Hospodka, Austria

Session IV: Highway and Pavement Management Systems, Network operation systems

1. NETWORK-LEVEL PAVEMENT LIFE-CYCLE ASSESSMENT TOOL, J. Cirilovic, G. Mladenovic, C.A. Queiroz, Serbia

2. TRANSPORT OF OVERSIZE/OVERWEIGHT VEHICLES ALONG THE EGNATIA MOTORWAY. BASIC ELEMENTS OF A FUTURE PERMIT FEE POLICY, A. Kokkalis, P. Panetsos, Greece

3. PAVEMENT MANAGEMENT: DATA CENTRIC RULES AND UNCERTAINTY MANAGEMENT IN SECTION CLASSIFICATION BY A FUZZY INFERENCE SYSTEM, M. Mahmood, M. Rahman, S. Mathavan, L. Nolle, United Kingdom

Session V: Pavement recycling, Geosynthetics

1. FIRST TRIAL TO DESIGN UP TO 50% RECYCLED HOT MIX ASPHALT IN LATVIA, R. Izaks, V. Haritonovs, M. Zaumanis, Latvia

2. INFLUENCE OF RECLAIMED ASPHALT CONTENT ON ASPHALT MIX CHARACTERISTICS DOPED BY SELECTED REJUVENATORS, P. Vacková, J. Valentin, Czech Republic

3. MIX DESIGN CONSIDERATIONS FOR ASPHALT WEARING COURSES WITH HIGH RECLAIMED ASPHALT CONTENT, G. Canon Falla, A. Blasl, R. Millow, D. Lo Presti, Germany

4. STIFFNESS AND FATIGUE PERFORMANCE OF AC20 RECYCLED MIXTURES WITH 25% AND 50% RAP, E. Manthos, A.Nikolaides, Greece

5. EFFECTS OF USING RECLAIMED ASPHALT AND/OR LOWER TEMPERATURE ASPHALT ON AVAILABILITY OF ROAD NETWORK, J. C. Nicholls, M. Wayman, K. Mollenhauer, C. McNally, A. Tabakovi, A. Varveri, S. Cassidy, R. Shahmohammadie, R. Taylor, United Kingdom

6. INFLUENCE OF RECLAIMED ASPHALT CONTENT ON THE COMPLEX MODULUS OF CEMENT BITUMEN TREATED MATERIALS, C. Godenzoni, A. Graziani, M. Bocci, Italy

7. FIELD VALIDATION OF HOT-RECYCLED POROUS ASPHALT CONTAINING 20% RAP, F. Frigio, E. Pasquini, F. Canestrari, Italy

8. PERFORMANCE EVALUATION OF HOT RECYCLED MIXTURES CONTAINING SBS MODIFIED BINDER, A. Stimilli, G. Ferrotti, D. Radicioni, F. Canestrari, Italy

9. MOISTURE DAMAGE AND LOW TEMPERATURE CRACKING OF BITUMINOUS MIXTURES MADE WITH RECYCLED AGGREGATES, M. Pasetto, N. Baldo, Italy

10. EVALUATION OF LABORATORY AND FIELD WARM MIX ASPHALT MIXTURES WITH HIGH CONTENTS OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT, T.A. Ahmed & H. Lee, C.M. Baek, USA

11. ENVIRONMENTAL IMPACT DEMONSTRATED BY CARBON FOOTPRINT OF COLD RECYCLING PAVEMENT TECHNOLOGY, V. Snizek, J. Valentin, M. Engels, Czech Republic

12. PRELIMINARY ASSESSMENT ON THE USE OF SCRAP GLASS TO PRODUCE ASPHALT MIXTURES, E. Manthos, G. Ridondelli, G. Betti, A. Marradi, Italy

13. POLYESTER GEOGRIDS AS ASPHALT REINFORCEMENT – A SUSTAINABLE SOLUTION FOR PAVEMENT REHABILITATION,  Fabiana Leite-Gembus, Bernd Thesseling, Germany

14. ANALYSIS OVER THE USE OF REINFORCED FLEXIBLE PAVEMENT WITH STEEL MESH IN CLIMBING LANES, A.F.B. Ressutte, R.M. Fortes, C.Y. Suzuki, J.B.R. da Silva, Brazil

Session VI: Pavement assessment, Surface characteristics

1. ACCELERATED PAVEMENT TESTING PROGRAM WITH THE MOBILE LOAD SIMULATOR MLS10 – TEMPERATURE ANALYSIS, B. Wacker, Germany

2. STATE-OF-THE-ART OF TRAFFIC SPEED DEFLECTOMETER (TSD), J. A. Krarup, Denmark

3. TEMPERATURE CORRECTION OF HMA MODULI BASED ON IN SITU PAVEMENT DATA, A. Loizos, V. Papavasiliou, C. Plati, C. Tsaimou, Greece

4. MEASURED PAVEMENT RESPONSES UNDER FALLING/HEAVY WEIGHT DEFLECTOMETER AND HEAVY AIRCRAFT GEAR LOADINGS, J. S. Gagnon, A. Larkin, USA

5. MODELING OF PAVEMENT ROUGHNESS PERFORMANCE USING THE LTPP DATABASE FOR SOUTHERN REGION IN THE U.S., Z. F. Mohamed Jaafar, M. Ahlan, W. Uddin, USA

6. A SIMPLIFIED APPROACH FOR THE ESTIMATION OF HMA DYNAMIC MODULUS FOR IN SERVICE PAVEMENTS, K. Georgouli, M. Pomoni, B. Cliatt, A. Loizos, Greece

7. USE OF NEURAL NETWORKS ENHANCED DIFFERENTIAL EVOLUTION FOR BACKCALCULATING ASPHALT CONCRETE VISCOELASTIC PROPERTIES FROM FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER TIME SERIES DATA, K. Gopalakrishnan, S. Kim, H. Ceylan, O. Kaya, USA

8. PELT BASED DYNAMIC SEGMENTATION FOR NETWORK LEVEL PAVEMENT EVALUATION WITH 1MM 3D DATA, Q. Li, K. C.P. Wang, G.W. Yang, USA

Session VII: Road safety, Road marking and street furniture

1. PAVEMENT SKID RESISTANCE VERSUS APPROPRIATE SIGNAGE TO TACKLE THE VISIBILITY PROBLEM ON MOTORWAY FAST LANES ALONG TIGHT LEFT CURVES, A. Kokkalis, A. Athanasopoulou, G. Kollaros, Greece

2. BRIGHTER AND BETTER ALL-WEATHER ROAD MARKINGS IN MALAYSIA, M. H. Harun, N. S. Mohamad Noh, W. R. Wan Hanafi, Malaysia

3. SAFETY AUDIT USING OPERATING SPEEDS V85 AT RURAL ROAD IN NORTHERN GREECE, G. Mintsis, S. Basbas, C. Taxiltaris, N. Domoktsis, K. Labropoulou, Greece

4. THE CONTRIBUTION OF ROUNDABOUTS TO ROAD SAFETY: THE CASE OF 4 ROUNDABOUTS IN THE MUNICIPALITY OF THERMI GREECE, D. Spanou, F. Kehagia, M. Pitsiava-Latinopoulou, Greece

Poster Session

1. ASPHALT BRIDGE DECK PAVEMENT BEHAVIOR, THE EGNATIA EXPERIENCE, A. Kokkalis, P. Panetsos, Greece

2. INNOVATIONS FOR SUSTAINABLE ROAD INFRASTRUCTURE, F. Kehagia, K. Chondrospyros, Greece

3. A MULTIPLE REGRESSION MODEL FOR DEVELOPING A RAP BINDER BLENDING CHART FOR STIFFNESS PREDICTION, S. Bressi, A.G. Dumont, A. Carter, N. Bueche, Switzerland

4. ASSESSMENT OF GENERIC POTHOLE REPAIR MATERIALS, J. C. Nicholls, K. Kubanek, C. Karcher, A. Hartmann, A. Adesiyun, A. Ipavec, J. Komacka, E. Nielsen, United Kingdom

5. QUALITY CONTROL IN THE CONSTRUCTION OF ASPHALT CONCRETE PAVEMENT LAYERS, B.G. Pecheny, A.D. Nikolov, Bulgaria

6. LABORATORY STUDY OF EVALUATING DIRECT TENSILE PROPERTIES OF ASPHALT MIXTURES ON REFLECTIVE CRACKS,M. Khadem, R. Farahi, Iran

7. EFFECTS OF BONUS PROVISIONS ON HMA SUPERPAVE MIXTURE SPECIFICATIONS THROUGH PAY FACTOR ANALYSIS, S.S. Karimi, D. G. Goulias, C. W. Schwartz, USA

8. PERFORMANCE EVALUATION OF ROMANIAN MODIFIED BITUMENS USING THERMOPLASTIC ELASTOMER SBS, L. Judele, D. Lepadatu, Romania

9. PLASTIC FINES OF ROAD CONSTRUCTION MATERIALS TESTED USING THE METHYLENE BLUE METHOD, A. Athanasopoulou G. Kollaros, A. Kokkalis, Greece

10. STIFFNESS AND COMPLEX MODULUS OF COLD RECYCLED MIXES WITH DIFFERENT BINDER COMBINATIONS, Z. Čížková, J. Suda, J. Valentin, O. Krpálek, Czech Republic

11. MAINTENANCE STRATEGY FOR THE PROVINCIAL ROAD NETWORK OF XANTHI, GREECE, G. Kollaros A. Kokkalis, A. Athanasopoulou, Greece

12. EVALUATION PARAMETERS OF IMPACT SOUNDING SIGNALS FOR INTERFACE CONDITION ASSESSMENT OF CONCRETE BRIDGE DECKS, C. Amor Rosales, H. J. Lee, J. Baek, W. Kim, J. Jeong, South Korea

13. DETERMINING THE ALLOWABLE CONTENT OF RAP IN HMA USING THE BLENDING CHARTS AND RAP MORTAR PROPERTIES, C. Riccardi, P. Leandri, M. Losa, Italy

14. EXPERIENCE WITH DESIGNING AND IN-SITU VERIFICATION OF COLD EMULSIFIED MIXES IN THE CZECH REPUBLIC, J. Suda, J. Valentin, Czech Republic

15. EVALUATION OF APPLICABILITY OF RESIDUAL PRODUCTS FROM SOLVENT DEASPHALTING PROCESS OF HEAVY OIL REFINING AS A BINDER FOR ASPHALT PAVEMENT, S.D. Hwang, C.M. Baek, S.L. Yang, J.H. Im, South Korea

 

Οργανώνεται από:

logo-auth-grlogo-ulsterlogo-miss logo-utsa

Υποστηρίζεται από:

ice CHIT TRB TDI IAT EAPA isap faa ismarti

www.xiros.gr